Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pompéznosť2445 SGWaAP
0.281honosnosť854 SGWaAP
0.332veľkoleposť4641 SGWaAP
0.406okázalá2844 SGWaAP
0.418teatrálnosť1155 SGWaAP
0.423pompézna3033 SGWaAP
0.465pompézny2507 SGWaAP
0.465noblesa7980 SGWaAP
0.474monumentálnosť999 SGWaAP
0.486vznešenosť8312 SGWaAP
0.493uhladenosť882 SGWaAP
0.499okázalý2727 SGWaAP
0.502extravagantnosť563 SGWaAP
0.506majestátnosť3709 SGWaAP
0.526gracióznosť657 SGWaAP
0.535ozdobnosť550 SGWaAP
0.539monumentalita859 SGWaAP
0.545honosná7244 SGWaAP
0.549extravagancia4646 SGWaAP
0.553strohosť2344 SGWaAP
0.557okázalé1559 SGWaAP
0.567nenútenosť1111 SGWaAP
0.569strojenosť536 SGWaAP