Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pompézne1256 SGWaAP
0.261veľkolepo5668 SGWaAP
0.457honosne3158 SGWaAP
0.464pompézny2507 SGWaAP
0.465pompézna3033 SGWaAP
0.488pompézne1079 SGWaAP
0.520vznešene3648 SGWaAP
0.541grandiózne443 SGWaAP
0.548okázalá2844 SGWaAP
0.554noblesne953 SGWaAP
0.579honosný8623 SGWaAP
0.580impozantne2118 SGWaAP
0.583honosná7244 SGWaAP
0.586okázalý2727 SGWaAP
0.609bombasticky865 SGWaAP
0.613monumentálne967 SGWaAP
0.617okázalé1559 SGWaAP
0.618veľkolepá29407 SGWaAP
0.636pôsobivo6094 SGWaAP
0.637skvostne1466 SGWaAP
0.642teatrálne3020 SGWaAP
0.644bujaro1015 SGWaAP
0.645veľkolepý26598 SGWaAP