Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pompézna3033 SGWaAP
0.222okázalá2844 SGWaAP
0.284veľkolepá29407 SGWaAP
0.285honosná7244 SGWaAP
0.344pompézny2507 SGWaAP
0.423pompéznosť2445 SGWaAP
0.428grandiózna1623 SGWaAP
0.465pompézne1256 SGWaAP
0.482pompézne1079 SGWaAP
0.485okázalý2727 SGWaAP
0.494megalomanská2018 SGWaAP
0.514noblesná2093 SGWaAP
0.534honosný8623 SGWaAP
0.547prepychová3175 SGWaAP
0.558gýčová2696 SGWaAP
0.565bombastická2831 SGWaAP
0.575veľkolepo5668 SGWaAP
0.575skvostná4911 SGWaAP
0.576veľkolepý26598 SGWaAP
0.582veľkoleposť4641 SGWaAP
0.588okázalé1559 SGWaAP
0.597extravagantná5448 SGWaAP