Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pomerný_volebný739 SGWaAP
0.497zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.523imperatívny_mandát656 SGWaAP
0.564pomerné_zastúpenie1627 SGWaAP
0.577pomerný3318 SGWaAP
0.604pluralitný2288 SGWaAP
0.613demokratický64512 SGWaAP
0.617volebný103448 SGWaAP
0.635parlamentarizmus2058 SGWaAP
0.636všeľudové_hlasovanie1105 SGWaAP
0.638dvojkolový1107 SGWaAP
0.640ústavný63263 SGWaAP
0.645územnosprávne_členenie2233 SGWaAP
0.651parlamentná52564 SGWaAP
0.656demokratické26181 SGWaAP
0.666parlamentná_voľba66216 SGWaAP
0.669pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.670preferenčný_hlas3773 SGWaAP
0.674postkomunista1016 SGWaAP
0.675federatívny1397 SGWaAP