Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pomerné_zastúpenie1627 SGWaAP
0.555pomerný3318 SGWaAP
0.564pomerný_volebný739 SGWaAP
0.568paritné_zastúpenie468 SGWaAP
0.621percentuálne_zastúpenie2300 SGWaAP
0.632volená7093 SGWaAP
0.640zastupiteľský3720 SGWaAP
0.678tajné_hlasovanie7649 SGWaAP
0.690volený33101 SGWaAP
0.691proporčné440 SGWaAP
0.700proporcionálne971 SGWaAP
0.719proporčný593 SGWaAP
0.735rozvrstvenie2310 SGWaAP
0.737proporcionálny1585 SGWaAP
0.745volené1778 SGWaAP
0.746imperatívny_mandát656 SGWaAP
0.746preferenčné1227 SGWaAP
0.752zákonodarný_zbor8486 SGWaAP
0.752väčšinové4241 SGWaAP
0.755zloženie319619 SGWaAP
0.756zvolený122600 SGWaAP
0.758zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.759jednokomorový974 SGWaAP