Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pomýlený4997 SGWaAP
0.376scestný1519 SGWaAP
0.420pokrytecký2959 SGWaAP
0.450pomýlená4050 SGWaAP
0.453zvrátený7150 SGWaAP
0.465bigotný1642 SGWaAP
0.469popletený3045 SGWaAP
0.475amorálny1716 SGWaAP
0.478pomätený3085 SGWaAP
0.478pomýlené2831 SGWaAP
0.478naivný28065 SGWaAP
0.479zadubený1447 SGWaAP
0.483nemorálny4400 SGWaAP
0.490hlúpy56323 SGWaAP
0.490farizejský936 SGWaAP
0.494alibistický1543 SGWaAP
0.496skazený7107 SGWaAP
0.498demagogický1271 SGWaAP
0.508mylný6787 SGWaAP
0.508nerozumný3782 SGWaAP
0.517ignorantský908 SGWaAP
0.517spiatočnícky1142 SGWaAP
0.519detinský3070 SGWaAP
0.520netolerantný2591 SGWaAP
0.522nelogický3755 SGWaAP