Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000polyteizmus902 SGWaAP
0.258monoteizmus1881 SGWaAP
0.375panteizmus873 SGWaAP
0.382gnosticizmus1181 SGWaAP
0.397pohanské_náboženstvo897 SGWaAP
0.404animizmus579 SGWaAP
0.411pohanstvo5012 SGWaAP
0.416teizmus1329 SGWaAP
0.421gnostik1389 SGWaAP
0.435hinduizmus5848 SGWaAP
0.439deizmus428 SGWaAP
0.452monoteistické_náboženstvo1303 SGWaAP
0.455judaizmus11119 SGWaAP
0.487kresťanstvo112019 SGWaAP
0.488antropocentrizmus646 SGWaAP
0.489synkretizmus1711 SGWaAP
0.494monizmus538 SGWaAP
0.498agnosticizmus1002 SGWaAP
0.500boh268574 SGWaAP
0.506božstvo27454 SGWaAP
0.506pohanský15801 SGWaAP
0.507gnóza1400 SGWaAP
0.510platonizmus451 SGWaAP