Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000polyhistor2337 SGWaAP
0.392vzdelanec9624 SGWaAP
0.438filozof66898 SGWaAP
0.462geograf3624 SGWaAP
0.467encyklopedista693 SGWaAP
0.474osvietenec2494 SGWaAP
0.477matematik19022 SGWaAP
0.480mysliteľ16980 SGWaAP
0.483jazykovedec12097 SGWaAP
0.483filológ2149 SGWaAP
0.485učenec17657 SGWaAP
0.487dejepisec1681 SGWaAP
0.493prírodovedec8436 SGWaAP
0.513historiograf453 SGWaAP
0.514buditeľ1805 SGWaAP
0.516botanik6233 SGWaAP
0.524národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.526historik117571 SGWaAP
0.538univerzitný_profesor6416 SGWaAP
0.538literát11657 SGWaAP
0.547dejateľ6570 SGWaAP
0.550orientalista946 SGWaAP
0.555osvietenský2884 SGWaAP
0.556lingvista3957 SGWaAP
0.560teológ30012 SGWaAP