Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000polovičatosť733 SGWaAP
0.514vlažnosť1279 SGWaAP
0.522nerozumnosť1145 SGWaAP
0.530povrchnosť7196 SGWaAP
0.562falošnosť3045 SGWaAP
0.563polovičatá719 SGWaAP
0.565úzkoprsosť543 SGWaAP
0.565dvojakosť602 SGWaAP
0.574domýšľavosť1966 SGWaAP
0.578namyslenosť3052 SGWaAP
0.580spupnosť1331 SGWaAP
0.584váhavosť1801 SGWaAP
0.589nízkosť1407 SGWaAP
0.589nečestnosť1799 SGWaAP
0.589samoľúbosť4704 SGWaAP
0.595pretvárka11695 SGWaAP
0.595rozorvanosť882 SGWaAP
0.595jednostrannosť2883 SGWaAP
0.595hašterivosť524 SGWaAP
0.597faloš4791 SGWaAP
0.598podlosť3793 SGWaAP
0.598sebeckosť3270 SGWaAP
0.598svetskosť754 SGWaAP
0.599zbabelosť7461 SGWaAP