Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000polomŕtvy1912 SGWaAP
0.431vysilený3064 SGWaAP
0.456doráňaný1967 SGWaAP
0.522skrvavený919 SGWaAP
0.524bezvládne4242 SGWaAP
0.546zakrvavený3368 SGWaAP
0.555bezvedomý475 SGWaAP
0.556neborák3239 SGWaAP
0.561polomŕtva905 SGWaAP
0.573zúbožený3324 SGWaAP
0.580ustatý4504 SGWaAP
0.595ukonaný969 SGWaAP
0.597vychudnutý5050 SGWaAP
0.603dotlčený402 SGWaAP
0.610spútaný5372 SGWaAP
0.612vyľakaný3273 SGWaAP
0.616pološialený672 SGWaAP