Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000položenie_veniec2995 SGWaAP
0.156kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.202pietny_akt6546 SGWaAP
0.288pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.375pamätník_padlý1850 SGWaAP
0.385spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.394Pamätník4080 SGWaAP
0.424odhalenie_pamätná2433 SGWaAP
0.449spomienkové7389 SGWaAP
0.449pietna2613 SGWaAP
0.457pomník_padlý2106 SGWaAP
0.459pamätník93639 SGWaAP
0.468uctiť_pamiatka7343 SGWaAP
0.477Pietny430 SGWaAP
0.489Pomník1091 SGWaAP
0.500uctiť29380 SGWaAP
0.524Spomienkový826 SGWaAP
0.548slávnostný_akt6681 SGWaAP
0.549pamätná_tabuľa23578 SGWaAP
0.566padlý16508 SGWaAP
0.568pietny1289 SGWaAP
0.569pietne5218 SGWaAP