Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000politizácia2661 SGWaAP
0.504politicky_motivovaná1004 SGWaAP
0.559vulgarizácia607 SGWaAP
0.562dehonestácia2165 SGWaAP
0.562apolitickosť890 SGWaAP
0.566politikárčenie3733 SGWaAP
0.569tendenčnosť900 SGWaAP
0.569spolitizovať1282 SGWaAP
0.572dezinterpretácia1857 SGWaAP
0.578klientelizmus13422 SGWaAP
0.578nekompetentnosť4391 SGWaAP
0.582bulvarizácia723 SGWaAP
0.592korupcia151962 SGWaAP
0.594byrokratizácia512 SGWaAP
0.600straníckosť1016 SGWaAP