Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000politik484571 SGWaAP
0.430populista9479 SGWaAP
0.434štátnik16265 SGWaAP
0.463intelektuál31790 SGWaAP
0.467propagandista2601 SGWaAP
0.494nacionalista17726 SGWaAP
0.503demagóg3233 SGWaAP
0.507pravicový23170 SGWaAP
0.508ľavičiar11215 SGWaAP
0.514demokrat45238 SGWaAP
0.516opozičník1942 SGWaAP
0.520oportunista2613 SGWaAP
0.520pravičiar7057 SGWaAP
0.521oligarcha22234 SGWaAP
0.523zapredanec2345 SGWaAP
0.528byrokrat6805 SGWaAP
0.538autokrat1134 SGWaAP
0.542diplomat51067 SGWaAP
0.542lobista8345 SGWaAP
0.544komunista120716 SGWaAP
0.544ideológ6864 SGWaAP
0.550marxista5377 SGWaAP
0.552potentát1335 SGWaAP
0.555politikum9633 SGWaAP
0.555politológ31306 SGWaAP