Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000politikárčenie3733 SGWaAP
0.496rodinkárstvo4386 SGWaAP
0.510žabomyšia_vojna1712 SGWaAP
0.514farizejstvo2371 SGWaAP
0.516osočovanie9287 SGWaAP
0.531demagógia9905 SGWaAP
0.536hulvátstvo624 SGWaAP
0.537zákulisný_ťah741 SGWaAP
0.542bohapusté1326 SGWaAP
0.547prospechárstvo653 SGWaAP
0.549straníckosť1016 SGWaAP
0.552populistické3511 SGWaAP
0.555moralizovanie3339 SGWaAP
0.562chrapúnstvo1033 SGWaAP
0.562alibizmus5207 SGWaAP
0.566politizácia2661 SGWaAP