Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000politicky_motivovaný1598 SGWaAP
0.339politicky_motivované1313 SGWaAP
0.440politicky_motivovaná1004 SGWaAP
0.559protizákonný2549 SGWaAP
0.560tendenčný2216 SGWaAP
0.577nelegitímny1379 SGWaAP
0.584protiústavný6211 SGWaAP
0.611neústavný1033 SGWaAP
0.622tendenčné1555 SGWaAP
0.623politizácia2661 SGWaAP
0.628antidemokratický434 SGWaAP
0.629nezákonný15299 SGWaAP
0.632protištátny1516 SGWaAP
0.633svojvoľný2931 SGWaAP
0.634teroristický10940 SGWaAP
0.636antisemitský3274 SGWaAP
0.637škandálny731 SGWaAP
0.640korupčný4225 SGWaAP
0.650kriminalizovať2153 SGWaAP
0.651hanebný4143 SGWaAP
0.652poburujúci1281 SGWaAP
0.653nepodložený3810 SGWaAP
0.654rasovo_motivovaný1753 SGWaAP
0.654neférový2470 SGWaAP
0.654extrémistický6518 SGWaAP
0.655nacionalistický5917 SGWaAP
0.657diskreditácia5071 SGWaAP
0.659nepodložené_obvinenie639 SGWaAP
0.659neústavné674 SGWaAP
0.660násilný25469 SGWaAP
0.661nelegitímna1101 SGWaAP
0.663kontrarevolučný579 SGWaAP
0.665politický357480 SGWaAP
0.666aktivistický624 SGWaAP
0.668odsúdenie27011 SGWaAP
0.668diskriminačný5748 SGWaAP