Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000politicky_motivovaný1598 SGWaAP
0.339politicky_motivované1313 SGWaAP
0.440politicky_motivovaná1004 SGWaAP
0.559protizákonný2549 SGWaAP
0.560tendenčný2216 SGWaAP
0.577nelegitímny1379 SGWaAP
0.584protiústavný6211 SGWaAP
0.611neústavný1033 SGWaAP
0.622tendenčné1555 SGWaAP
0.623politizácia2661 SGWaAP
0.628antidemokratický434 SGWaAP
0.629nezákonný15299 SGWaAP
0.632protištátny1516 SGWaAP
0.633svojvoľný2931 SGWaAP
0.634teroristický10940 SGWaAP
0.636antisemitský3274 SGWaAP
0.637škandálny731 SGWaAP
0.640korupčný4225 SGWaAP