Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000politicky_motivovaná1004 SGWaAP
0.440politicky_motivovaný1598 SGWaAP
0.455politicky_motivované1313 SGWaAP
0.504politizácia2661 SGWaAP
0.552nelegitímna1101 SGWaAP
0.575násilná19825 SGWaAP
0.578tendenčná1740 SGWaAP
0.591nezákonná10004 SGWaAP
0.595protivládna1132 SGWaAP
0.608korupčná3123 SGWaAP
0.617protiústavná2694 SGWaAP
0.622protizákonná2270 SGWaAP
0.627zločinná1877 SGWaAP
0.627nemorálna2743 SGWaAP
0.627protiprávna2648 SGWaAP
0.628rozvratná449 SGWaAP
0.635autoritárska1652 SGWaAP
0.637svojvoľná2104 SGWaAP
0.637podvratná1494 SGWaAP
0.637úmyselná4240 SGWaAP