Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000politicky59897 SGWaAP
0.293ideologicky8080 SGWaAP
0.350mocensky2589 SGWaAP
0.455stranícky1835 SGWaAP
0.456hodnotovo4956 SGWaAP
0.478ideovo5507 SGWaAP
0.504nacionalisticky833 SGWaAP
0.519geopoliticky908 SGWaAP
0.525pravicovo2617 SGWaAP
0.550demokraticky9268 SGWaAP
0.560populisticky1915 SGWaAP
0.565nacionálne766 SGWaAP
0.567vojensky10999 SGWaAP
0.570názorovo4742 SGWaAP
0.575mravne4860 SGWaAP
0.576morálne20754 SGWaAP
0.580eticky5272 SGWaAP
0.588intelektuálne6414 SGWaAP
0.589nábožensky7736 SGWaAP
0.590ľavicovo2169 SGWaAP
0.592ekonomicky72767 SGWaAP
0.598liberálne3338 SGWaAP
0.600vzdelanostne476 SGWaAP
0.601politik484571 SGWaAP