Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000politicko5398 SGWaAP
0.360spoločensko9600 SGWaAP
0.383ekonomicko3471 SGWaAP
0.404hospodársko2220 SGWaAP
0.433vojensko2287 SGWaAP
0.478nábožensko1157 SGWaAP
0.501národno2973 SGWaAP
0.503zahranično1463 SGWaAP
0.546morálno1168 SGWaAP
0.550historicko4412 SGWaAP
0.561filozoficko1959 SGWaAP
0.576sociálno17224 SGWaAP
0.578politický357480 SGWaAP
0.581polit1649 SGWaAP
0.582ideologická17229 SGWaAP
0.589socio1860 SGWaAP
0.611mocenský18956 SGWaAP
0.612mocenská17357 SGWaAP
0.625ideovo5507 SGWaAP
0.627marxisticko1612 SGWaAP
0.628ideologický19546 SGWaAP
0.639politická608959 SGWaAP