Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000politický357480 SGWaAP
0.353mocenský18956 SGWaAP
0.361ideologický19546 SGWaAP
0.410vnútropolitický4212 SGWaAP
0.470geopolitický6545 SGWaAP
0.483nacionalistický5917 SGWaAP
0.485demokratický64512 SGWaAP
0.490nacionálny2577 SGWaAP
0.492stranícky37710 SGWaAP
0.496zahraničnopolitický4359 SGWaAP
0.503politická608959 SGWaAP
0.504vnútrostranícky2198 SGWaAP
0.527svetonázorový1242 SGWaAP
0.528pravicový23170 SGWaAP
0.533náboženský79066 SGWaAP
0.539politické122191 SGWaAP
0.542ekonomický281269 SGWaAP
0.548ľavicový24638 SGWaAP
0.557antidemokratický434 SGWaAP
0.558konfesionálny1197 SGWaAP
0.561parlamentný18094 SGWaAP
0.566demokratizačný592 SGWaAP
0.567intelektuálny15746 SGWaAP
0.570marxistický3814 SGWaAP
0.570totalitný9859 SGWaAP