Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000politické122191 SGWaAP
0.338ideologické6710 SGWaAP
0.435stranícke6283 SGWaAP
0.457náboženské27478 SGWaAP
0.460nacionalistické2398 SGWaAP
0.463demokratické26181 SGWaAP
0.481ľavicové5710 SGWaAP
0.482mocenské5133 SGWaAP
0.488nacionálne837 SGWaAP
0.488pravicové4594 SGWaAP
0.493názorové1469 SGWaAP
0.504ideové3864 SGWaAP
0.517politikum9633 SGWaAP
0.520zahraničnopolitické1578 SGWaAP
0.522vnútropolitické1132 SGWaAP
0.523etnické7005 SGWaAP
0.529svetonázorové679 SGWaAP
0.534politická608959 SGWaAP
0.537sociálnodemokratické703 SGWaAP
0.537liberálne6296 SGWaAP
0.539politický357480 SGWaAP
0.540ekonomické81358 SGWaAP
0.555geopolitické3715 SGWaAP
0.560marxistické1330 SGWaAP
0.563parlamentné5195 SGWaAP