Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000politická_korektnosť5213 SGWaAP
0.426politicky_korektná673 SGWaAP
0.465politicky_korektný1205 SGWaAP
0.476ideologická17229 SGWaAP
0.478relativizmus5097 SGWaAP
0.480liberalizmus19638 SGWaAP
0.485ideológia68602 SGWaAP
0.507antiamerikanizmus1134 SGWaAP
0.512liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.516bigotnosť752 SGWaAP
0.516fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.521populizmus15092 SGWaAP
0.528sekularizmus3288 SGWaAP
0.532konzervativizmus7677 SGWaAP
0.533pokrytecká2561 SGWaAP
0.536feminizmus9071 SGWaAP