Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000politička9862 SGWaAP
0.410novinárka25499 SGWaAP
0.453žurnalistka1603 SGWaAP
0.469premiérka28566 SGWaAP
0.472europoslankyňa7522 SGWaAP
0.476demokratka1120 SGWaAP
0.478aktivistka10618 SGWaAP
0.491liberálka631 SGWaAP
0.492senátorka2083 SGWaAP
0.504socialistka545 SGWaAP
0.508komunistka908 SGWaAP
0.509diplomatka2047 SGWaAP
0.509politologička1458 SGWaAP
0.524feministka9215 SGWaAP
0.525disidentka708 SGWaAP
0.526poslankyňa75320 SGWaAP
0.528intelektuálka1502 SGWaAP
0.536líderka12618 SGWaAP
0.537právnička14749 SGWaAP
0.545podnikateľka14917 SGWaAP
0.546volička1634 SGWaAP
0.549sociologička6018 SGWaAP
0.549kritička3245 SGWaAP
0.549kandidátka60789 SGWaAP
0.553expremiérka2386 SGWaAP