Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000politbyro3043 SGWaAP
0.423KSČ23660 SGWaAP
0.427ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.429byro1335 SGWaAP
0.489komunistická80095 SGWaAP
0.499ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.533štátostrana2088 SGWaAP
0.534byro_ÚV587 SGWaAP
0.537soviet5062 SGWaAP
0.545Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP
0.548KGB11425 SGWaAP
0.561stranícke6283 SGWaAP
0.574tajomník_ÚV3277 SGWaAP
0.575KSS34967 SGWaAP
0.595komunista120716 SGWaAP