Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000polit1649 SGWaAP
0.556politická608959 SGWaAP
0.581politicko5398 SGWaAP
0.620Politický6217 SGWaAP
0.623politický357480 SGWaAP
0.644mocenský18956 SGWaAP
0.656oligarchia6822 SGWaAP
0.656mocenská17357 SGWaAP
0.658pravicovo2617 SGWaAP
0.664politicky5304 SGWaAP
0.666politické122191 SGWaAP
0.670štátostrana2088 SGWaAP
0.674totalitná8415 SGWaAP
0.676oportunizmus2274 SGWaAP
0.679vládnuca_garnitúra952 SGWaAP
0.679národno2973 SGWaAP
0.684komunistická80095 SGWaAP
0.687oportunista2613 SGWaAP
0.688pluralitná2549 SGWaAP