Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000policajný_zbor52432 SGWaAP
0.058Policajný_zbor24190 SGWaAP
0.335okresné_riaditeľstvo14337 SGWaAP
0.357PZ67070 SGWaAP
0.360Okresný_riaditeľstvo6523 SGWaAP
0.372OR_PZ9934 SGWaAP
0.382kriminálna_polícia9633 SGWaAP
0.384KR_PZ7892 SGWaAP
0.387krajské_riaditeľstvo24073 SGWaAP
0.388obvodné_oddelenie8733 SGWaAP
0.427polícia757726 SGWaAP
0.432policajný103284 SGWaAP
0.450Obvodný_oddelenie4813 SGWaAP
0.451OO_PZ7979 SGWaAP
0.469Prezídium_PZ1088 SGWaAP
0.480prezídium_policajný2773 SGWaAP
0.482záchranný_zbor23431 SGWaAP
0.485Policajný1924 SGWaAP
0.490cudzinecká_polícia6676 SGWaAP
0.501Prezídium_policajný2191 SGWaAP
0.503policajná82642 SGWaAP
0.509prezídium_Policajný1418 SGWaAP
0.510policajt498257 SGWaAP
0.518dopravný_inšpektorát16910 SGWaAP