Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000policajná_hliadka18581 SGWaAP
0.363hliadka76288 SGWaAP
0.393policajt498257 SGWaAP
0.400polícia757726 SGWaAP
0.425motohliadka427 SGWaAP
0.492obvodné_oddelenie8733 SGWaAP
0.493hliadka_MsP6425 SGWaAP
0.503vyslaná_hliadka1053 SGWaAP
0.521zásahová_jednotka3232 SGWaAP
0.527kukláč8560 SGWaAP
0.536Obvodný_oddelenie4813 SGWaAP
0.563OO_PZ7979 SGWaAP
0.571hliadková2260 SGWaAP
0.586MsP19685 SGWaAP
0.596Polícia16862 SGWaAP
0.598policajná82642 SGWaAP
0.602zadržať101523 SGWaAP
0.604hliadkovať6197 SGWaAP
0.608colník30317 SGWaAP