Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pokušenie50560 SGWaAP
0.465pokušiteľ2188 SGWaAP
0.554Zlé851 SGWaAP
0.578protivenstvo2982 SGWaAP
0.636odolať_pokušenie2583 SGWaAP
0.643satan28705 SGWaAP
0.643neresť12313 SGWaAP
0.647Pokušenie756 SGWaAP
0.648premáhať12209 SGWaAP
0.648zlo221598 SGWaAP
0.651malomyseľnosť1258 SGWaAP
0.655hriech258087 SGWaAP
0.656zhrešiť11012 SGWaAP
0.657svetskosť754 SGWaAP
0.660hriešna9603 SGWaAP
0.663žiadostivosť11285 SGWaAP
0.672súženie10423 SGWaAP
0.683pôžitkárstvo1309 SGWaAP
0.685hriešny16864 SGWaAP