Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pokrytectvo12995 SGWaAP
0.206farizejstvo2371 SGWaAP
0.313falošnosť3045 SGWaAP
0.355sebectvo10545 SGWaAP
0.369opovrhovanie2915 SGWaAP
0.389pretvárka11695 SGWaAP
0.393klamstvo77662 SGWaAP
0.404povýšenectvo1034 SGWaAP
0.411bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.415dvojtvárnosť1811 SGWaAP
0.419faloš4791 SGWaAP
0.421podlosť3793 SGWaAP
0.425cynizmus8447 SGWaAP
0.427ignorantstvo1200 SGWaAP
0.430zbabelosť7461 SGWaAP
0.432povrchnosť7196 SGWaAP
0.437egoizmus16497 SGWaAP
0.440pohŕdanie13977 SGWaAP
0.443nečestnosť1799 SGWaAP
0.450nadutosť2296 SGWaAP
0.457pokrytecká2561 SGWaAP
0.458arogancia24083 SGWaAP
0.462amorálnosť1417 SGWaAP
0.463zlodejstvo2866 SGWaAP