Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pokrytec8736 SGWaAP
0.366farizej19381 SGWaAP
0.379podliak4530 SGWaAP
0.409moralista2886 SGWaAP
0.431klamár19230 SGWaAP
0.431luhár2631 SGWaAP
0.432zbabelec12595 SGWaAP
0.451pokrytecký2959 SGWaAP
0.462egoista5699 SGWaAP
0.464cynik3635 SGWaAP
0.467svätuškár1035 SGWaAP
0.468hlupák45452 SGWaAP
0.468idiot41565 SGWaAP
0.475slaboch6255 SGWaAP
0.483sebec4550 SGWaAP
0.485ateista41462 SGWaAP
0.490obmedzenec1266 SGWaAP
0.501farizejský936 SGWaAP
0.502alibista1351 SGWaAP
0.502grobian1883 SGWaAP
0.508namyslenec441 SGWaAP
0.511rasista10868 SGWaAP
0.512antisemita3587 SGWaAP
0.515nevzdelanec1861 SGWaAP
0.516buzerant5003 SGWaAP