Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pokrokovosť601 SGWaAP
0.494revolučnosť825 SGWaAP
0.516modernosť5354 SGWaAP
0.534progresívnosť579 SGWaAP
0.551ľudovosť1232 SGWaAP
0.563principiálnosť950 SGWaAP
0.572pragmatickosť490 SGWaAP
0.573demokratickosť1178 SGWaAP
0.579slobodomyseľnosť524 SGWaAP
0.584novátorstvo1607 SGWaAP
0.586zásadovosť1839 SGWaAP
0.602módnosť986 SGWaAP
0.603racionálnosť1325 SGWaAP
0.603technologická_vyspelosť903 SGWaAP
0.605liberálnosť666 SGWaAP
0.614nadčasovosť4883 SGWaAP
0.618svetovosť905 SGWaAP
0.623humánnosť1760 SGWaAP
0.629konzervatívnosť1515 SGWaAP
0.630vedeckosť1538 SGWaAP
0.633originálnosť3065 SGWaAP
0.635tradičnosť521 SGWaAP
0.642rozhľadenosť1630 SGWaAP
0.643nekompromisnosť1380 SGWaAP