Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pokrokovo792 SGWaAP
0.499revolučne1830 SGWaAP
0.544pokrokový9123 SGWaAP
0.565liberálne3338 SGWaAP
0.589moderne27912 SGWaAP
0.597humanisticky714 SGWaAP
0.597humánne1901 SGWaAP
0.607militantne506 SGWaAP
0.618pokroková10972 SGWaAP
0.626pokrokové3506 SGWaAP
0.629novátorsky487 SGWaAP
0.632socialisticky1950 SGWaAP
0.635nekonvenčne819 SGWaAP
0.643vlastenecky723 SGWaAP
0.650ľavicovo2169 SGWaAP
0.657idealisticky761 SGWaAP
0.661pragmaticky6551 SGWaAP
0.664uvedomelý9154 SGWaAP
0.666inteligentne9301 SGWaAP