Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pokrokový9123 SGWaAP
0.426revolučný33962 SGWaAP
0.428pokroková10972 SGWaAP
0.456pokrokové3506 SGWaAP
0.494priekopnícky3517 SGWaAP
0.526novátorský2910 SGWaAP
0.533progresívny19036 SGWaAP
0.536prevratný5637 SGWaAP
0.544pokrokovo792 SGWaAP
0.595technologicky_vyspelý1158 SGWaAP
0.597moderný350453 SGWaAP
0.627spiatočnícky1142 SGWaAP
0.637revolučne1830 SGWaAP
0.640humanistický4879 SGWaAP
0.641vyspelý38814 SGWaAP
0.657novodobý23740 SGWaAP
0.658sofistikovaný17794 SGWaAP
0.664novátor1623 SGWaAP
0.665revolučná33226 SGWaAP
0.666inteligentný92426 SGWaAP
0.668agilný6961 SGWaAP
0.671avantgardný4434 SGWaAP