Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pokroková10972 SGWaAP
0.397revolučná33226 SGWaAP
0.428pokrokový9123 SGWaAP
0.482pokrokové3506 SGWaAP
0.545novátorská1969 SGWaAP
0.553technologicky_vyspelá1007 SGWaAP
0.557priekopnícka4082 SGWaAP
0.577moderná381948 SGWaAP
0.597revolučný33962 SGWaAP
0.606progresívna22526 SGWaAP
0.618pokrokovo792 SGWaAP
0.627prelomová8299 SGWaAP
0.633prevratná9898 SGWaAP
0.634technológia800914 SGWaAP
0.640revolučné10000 SGWaAP
0.644výdobytok16368 SGWaAP
0.645revolučne1830 SGWaAP
0.667pokrokovosť601 SGWaAP
0.676vyspelá64830 SGWaAP
0.683špičková62634 SGWaAP
0.686priekopník27532 SGWaAP
0.687priekopnícky3517 SGWaAP