Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pokorovať1216 SGWaAP
0.479zahanbovať1341 SGWaAP
0.509ponižovať12193 SGWaAP
0.518vyvyšovať4246 SGWaAP
0.543zarmucovať2586 SGWaAP
0.556protiviť6877 SGWaAP
0.557hrešiť12811 SGWaAP
0.558pohŕdať15226 SGWaAP
0.559zraňovať7450 SGWaAP
0.566rúhať3643 SGWaAP
0.572opovrhovať9626 SGWaAP
0.582zatvrdzovať506 SGWaAP
0.583popudzovať1388 SGWaAP
0.586trýzniť3424 SGWaAP
0.589zlorečiť1314 SGWaAP
0.593klaňať19348 SGWaAP
0.597skusovať890 SGWaAP
0.597potupovať1179 SGWaAP
0.598zvelebovať3051 SGWaAP
0.612kľakať1611 SGWaAP
0.612potešovať4532 SGWaAP
0.615posväcovať6208 SGWaAP
0.615umŕtvovať1409 SGWaAP
0.618zaslepovať916 SGWaAP
0.619zatvrdiť1774 SGWaAP
0.623odprosovať1305 SGWaAP
0.627opovrhnúť1370 SGWaAP
0.630premáhať12209 SGWaAP
0.632zotročovať3071 SGWaAP
0.632bázeň14803 SGWaAP
0.634zrádzať4919 SGWaAP
0.634deptať2010 SGWaAP
0.635poníženosť3034 SGWaAP
0.635preklínať11441 SGWaAP
0.637pokorne15275 SGWaAP
0.638zneucťovať746 SGWaAP
0.642poddávať3882 SGWaAP
0.644spútavať1725 SGWaAP
0.644karhať7014 SGWaAP
0.645pochlebovať639 SGWaAP
0.647urážať34450 SGWaAP
0.648bezbožnosť2685 SGWaAP
0.650pozdvihovať4164 SGWaAP
0.651hriešnosť4249 SGWaAP
0.653bičovať5478 SGWaAP
0.653odstrkovať1520 SGWaAP
0.655posmievať11267 SGWaAP
0.656vysmievať21858 SGWaAP