Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pokorovať1216 SGWaAP
0.479zahanbovať1341 SGWaAP
0.509ponižovať12193 SGWaAP
0.518vyvyšovať4246 SGWaAP
0.543zarmucovať2586 SGWaAP
0.556protiviť6877 SGWaAP
0.557hrešiť12811 SGWaAP
0.558pohŕdať15226 SGWaAP
0.559zraňovať7450 SGWaAP
0.566rúhať3643 SGWaAP
0.572opovrhovať9626 SGWaAP
0.582zatvrdzovať506 SGWaAP
0.583popudzovať1388 SGWaAP
0.586trýzniť3424 SGWaAP
0.589zlorečiť1314 SGWaAP
0.593klaňať19348 SGWaAP
0.597skusovať890 SGWaAP
0.597potupovať1179 SGWaAP
0.598zvelebovať3051 SGWaAP
0.612kľakať1611 SGWaAP
0.612potešovať4532 SGWaAP
0.615posväcovať6208 SGWaAP
0.615umŕtvovať1409 SGWaAP
0.618zaslepovať916 SGWaAP
0.619zatvrdiť1774 SGWaAP