Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pokorný18255 SGWaAP
0.524veľkodušný2271 SGWaAP
0.535súcitný3882 SGWaAP
0.539pokorná8490 SGWaAP
0.539krotký3524 SGWaAP
0.547rozvážny6839 SGWaAP
0.548láskavý34492 SGWaAP
0.549zbožný9829 SGWaAP
0.553plachý9895 SGWaAP
0.557spurný1437 SGWaAP
0.557milosrdný18782 SGWaAP
0.560pobožný3525 SGWaAP
0.562cnostný3041 SGWaAP
0.571vľúdny3855 SGWaAP
0.573pokorné4001 SGWaAP
0.575úctivý4439 SGWaAP
0.577nábožný6391 SGWaAP
0.582bohabojný2612 SGWaAP
0.595chápavý6803 SGWaAP
0.598pracovitý16890 SGWaAP
0.598bojazlivý4647 SGWaAP
0.598márnomyseľný915 SGWaAP
0.603dobrosrdečný5043 SGWaAP
0.606dobroprajný1045 SGWaAP
0.607zásadový3580 SGWaAP