Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pokorné4001 SGWaAP
0.427úprimné24797 SGWaAP
0.432veľkodušné967 SGWaAP
0.447súcitné1027 SGWaAP
0.448zbožné1827 SGWaAP
0.450láskavé10412 SGWaAP
0.480láskyplné3415 SGWaAP
0.484opravdivé2594 SGWaAP
0.504chápavé895 SGWaAP
0.516šľachetné3003 SGWaAP
0.517pokorná8490 SGWaAP
0.525pokora70043 SGWaAP
0.530úctivé1522 SGWaAP
0.532ponížené1046 SGWaAP
0.534milosrdné2559 SGWaAP
0.538poníženosť3034 SGWaAP
0.542oddané1905 SGWaAP
0.549dobrosrdečné441 SGWaAP
0.551horlivé1591 SGWaAP
0.552milujúce3469 SGWaAP
0.553dobrotivé858 SGWaAP
0.562pokorne15275 SGWaAP
0.565trpezlivé3912 SGWaAP
0.568mlčanlivé739 SGWaAP