Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pokojamilovný464 SGWaAP
0.473bohabojný2612 SGWaAP
0.519mierumilovný7109 SGWaAP
0.546nábožný6391 SGWaAP
0.554pobožný3525 SGWaAP
0.567zbožný9829 SGWaAP
0.582dobroprajný1045 SGWaAP
0.584hašterivý949 SGWaAP
0.592rozvážny6839 SGWaAP
0.594cnostný3041 SGWaAP
0.603pomstivý417 SGWaAP
0.609počestný2196 SGWaAP
0.618veľkodušný2271 SGWaAP
0.623tvrdošijný893 SGWaAP
0.624ľudomilný407 SGWaAP
0.629ubiedený879 SGWaAP
0.632dobrosrdečný5043 SGWaAP
0.638družný1308 SGWaAP
0.638pracovitý16890 SGWaAP
0.646slobodomyseľný1115 SGWaAP
0.648nebojácny4586 SGWaAP
0.649spôsobný524 SGWaAP
0.650bezbožný5665 SGWaAP
0.651pohostinný5578 SGWaAP
0.652horlivý12656 SGWaAP