Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poklesok3927 SGWaAP
0.475nevernosť1830 SGWaAP
0.503previnenie12984 SGWaAP
0.515hriech258087 SGWaAP
0.542prechmat1621 SGWaAP
0.548prešľap18992 SGWaAP
0.553prehrešok15290 SGWaAP
0.583prehmat1050 SGWaAP
0.589neposlušnosť7467 SGWaAP
0.594hanebnosť1351 SGWaAP
0.600nečestnosť1799 SGWaAP
0.601podlosť3793 SGWaAP
0.601nevďačnosť2031 SGWaAP
0.602hriešnosť4249 SGWaAP
0.608nemravnosť3259 SGWaAP
0.612exces7414 SGWaAP
0.614nevďak1428 SGWaAP
0.623neprávosť16008 SGWaAP
0.623neláska2811 SGWaAP
0.624nerozumnosť1145 SGWaAP
0.625neresť12313 SGWaAP
0.633zbabelosť7461 SGWaAP
0.633necnosť1244 SGWaAP