Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pojmovo906 SGWaAP
0.402terminologicky974 SGWaAP
0.541sémanticky1569 SGWaAP
0.558pojmová1980 SGWaAP
0.571ontologicky560 SGWaAP
0.574pojmový_aparát941 SGWaAP
0.575dialekticky659 SGWaAP
0.577pojmový1387 SGWaAP
0.577pojmové1317 SGWaAP
0.596významovo5676 SGWaAP
0.616metafyzicky497 SGWaAP
0.618subsumovať780 SGWaAP
0.630lingvisticky491 SGWaAP
0.632filozoficky4719 SGWaAP
0.633sociologicky814 SGWaAP
0.633metodologicky1385 SGWaAP
0.637právnicky690 SGWaAP
0.641abstraktne2325 SGWaAP
0.643obsahovo19327 SGWaAP
0.645lexikálne444 SGWaAP
0.651matéria7200 SGWaAP
0.654postulovať1656 SGWaAP
0.656metajazyk489 SGWaAP