Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pojmový1387 SGWaAP
0.405sémantický4188 SGWaAP
0.412pojmová1980 SGWaAP
0.426terminologický2365 SGWaAP
0.430kategoriálny491 SGWaAP
0.449pojmový_aparát941 SGWaAP
0.453ontologický1966 SGWaAP
0.459metafyzický3257 SGWaAP
0.475významový5801 SGWaAP
0.476semiotický874 SGWaAP
0.492ontológia3082 SGWaAP
0.505sémantika4356 SGWaAP
0.510metajazyk489 SGWaAP
0.510výkladový2158 SGWaAP
0.515dialektický1881 SGWaAP
0.528pojmové1317 SGWaAP
0.531syntaktický2305 SGWaAP
0.533gnozeologický486 SGWaAP
0.533myšlienkový17976 SGWaAP
0.535lexikálny3698 SGWaAP
0.543epistemologický525 SGWaAP
0.545imanentný897 SGWaAP
0.549sémantická6154 SGWaAP
0.550deskripcia1632 SGWaAP