Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pojmová1980 SGWaAP
0.315sémantická6154 SGWaAP
0.377ontologická2011 SGWaAP
0.405lingvistická3569 SGWaAP
0.412pojmový1387 SGWaAP
0.430významová9061 SGWaAP
0.434sémantika4356 SGWaAP
0.452myšlienková11798 SGWaAP
0.465lexikálna3646 SGWaAP
0.468ontológia3082 SGWaAP
0.469syntaktická4210 SGWaAP
0.475pojmové1317 SGWaAP
0.488pojmový_aparát941 SGWaAP
0.488slovotvorná2107 SGWaAP
0.501dialektická2001 SGWaAP
0.505gnozeologická480 SGWaAP
0.517terminologická3712 SGWaAP
0.517metodologická3939 SGWaAP
0.525deskripcia1632 SGWaAP
0.525sémantický4188 SGWaAP
0.529metafyzická3950 SGWaAP
0.532diskurzívna839 SGWaAP
0.537metaforická1979 SGWaAP
0.538semiotická747 SGWaAP
0.541epistemologická453 SGWaAP