Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohronské_osvetové458 SGWaAP
0.432osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.447Gemerský_osvetové700 SGWaAP
0.459regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.461gemerské_osvetové762 SGWaAP
0.463považské_osvetové723 SGWaAP
0.471zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.479galantské_osvetové414 SGWaAP
0.485Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.496CVČ_Relax652 SGWaAP
0.502vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.506krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.518turčianske_kultúrne1427 SGWaAP
0.526Záhorský_osvetové572 SGWaAP
0.526planetárium_Maximilián444 SGWaAP
0.531spišské_osvetové762 SGWaAP
0.551záhorské_osvetové533 SGWaAP
0.568Pohronský1870 SGWaAP
0.576MsKS12664 SGWaAP
0.580novohradské_múzeum704 SGWaAP