Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohronská_Polhora1914 SGWaAP
0.124Pohronský_Polhora1563 SGWaAP
0.295čierny_Balog12426 SGWaAP
0.302Valaský6279 SGWaAP
0.335Šumiac6098 SGWaAP
0.365Polomka9427 SGWaAP
0.384Poniky6335 SGWaAP
0.384Podkonice4253 SGWaAP
0.387Tisovec26055 SGWaAP
0.397Čierny_Balog1280 SGWaAP
0.431valaská5676 SGWaAP