Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohronská1079 SGWaAP
0.407Pohronský1870 SGWaAP
0.474juhoslovenská836 SGWaAP
0.490ipeľská1106 SGWaAP
0.501Pohronský_Inovec822 SGWaAP
0.503Štiavnický2326 SGWaAP
0.506hontianska2409 SGWaAP
0.516novohradská4205 SGWaAP
0.521gemerská5797 SGWaAP
0.522liptovská23546 SGWaAP
0.524pohronský774 SGWaAP
0.526hronská1789 SGWaAP
0.530pohronský_Inovec899 SGWaAP
0.537krupinská1691 SGWaAP
0.537oravská22415 SGWaAP
0.540Slanský1143 SGWaAP
0.541Ipeľský1721 SGWaAP
0.545Hontiansky3288 SGWaAP
0.549Krupinský747 SGWaAP
0.552revúcka1837 SGWaAP
0.553krupinská_planina619 SGWaAP
0.554štiavnická3106 SGWaAP