Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohroma27129 SGWaAP
0.295katastrofa113090 SGWaAP
0.478kataklizma2091 SGWaAP
0.527galiba1951 SGWaAP
0.545skaza28101 SGWaAP
0.576pliaga6843 SGWaAP
0.588apokalypsa11753 SGWaAP
0.595prírodná_katastrofa14513 SGWaAP
0.632morová1371 SGWaAP
0.633katastrofická4955 SGWaAP
0.634záhuba16103 SGWaAP
0.636neúroda2459 SGWaAP
0.639tragédia118884 SGWaAP
0.649neodvratná2500 SGWaAP
0.649tsunami6193 SGWaAP
0.654ničivá11577 SGWaAP
0.656hladomor10272 SGWaAP
0.656cunami6514 SGWaAP
0.658živelná_katastrofa1413 SGWaAP
0.665potupa8079 SGWaAP
0.667živelná_pohroma10872 SGWaAP
0.672zničujúca3937 SGWaAP
0.674ničivý10490 SGWaAP
0.675epidémia35751 SGWaAP