Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohrobok2776 SGWaAP
0.395komunista120716 SGWaAP
0.434zapredanec2345 SGWaAP
0.440kolaborant5109 SGWaAP
0.442prisluhovač5929 SGWaAP
0.460boľševik14514 SGWaAP
0.474vlastizradca2904 SGWaAP
0.486boľševický4033 SGWaAP
0.491antikomunista1676 SGWaAP
0.494oportunista2613 SGWaAP
0.496fašista26739 SGWaAP
0.502exkomunista626 SGWaAP
0.505štátostrana2088 SGWaAP
0.516pohlavár3064 SGWaAP
0.520aparátčik726 SGWaAP
0.523boľševická3900 SGWaAP
0.526nacionalista17726 SGWaAP
0.527autokrat1134 SGWaAP
0.528boľševizmus3476 SGWaAP
0.532propagandista2601 SGWaAP
0.532zberba5245 SGWaAP