Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohrebný_sprievod1445 SGWaAP
0.245smútočný_sprievod919 SGWaAP
0.479procesia12758 SGWaAP
0.534smútočný_obrad2138 SGWaAP
0.554smútočný4951 SGWaAP
0.601smútočná5165 SGWaAP
0.619špalier1312 SGWaAP
0.623pohreb79709 SGWaAP
0.624sprievod116560 SGWaAP
0.627zádušná_omša1993 SGWaAP
0.629pohrebný_obrad4639 SGWaAP
0.630povoz5054 SGWaAP
0.632katafalk1165 SGWaAP
0.637hlahol_zvon766 SGWaAP
0.638krojovaný_sprievod1095 SGWaAP
0.648alegorický_voz1407 SGWaAP
0.657popravisko4264 SGWaAP
0.663zádušná795 SGWaAP
0.666cintorín175670 SGWaAP
0.677konský_povoz1979 SGWaAP
0.679nebožtík5906 SGWaAP