Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohrebný_obrad4639 SGWaAP
0.302smútočný_obrad2138 SGWaAP
0.399zádušná795 SGWaAP
0.404zádušná_svätá1139 SGWaAP
0.424zádušná_omša1993 SGWaAP
0.486pohreb79709 SGWaAP
0.490panychída946 SGWaAP
0.493bohoslužba50068 SGWaAP
0.496obrad82101 SGWaAP
0.511svätá_omša108441 SGWaAP
0.517omša92903 SGWaAP
0.527zosnulý21584 SGWaAP
0.538pohrebná17996 SGWaAP
0.561slávenie_Eucharistia1600 SGWaAP
0.563exhumácia2931 SGWaAP
0.564svätá_liturgia7239 SGWaAP
0.567eucharistická_slávnosť1457 SGWaAP
0.572sobášny_obrad890 SGWaAP
0.573pochovávanie6716 SGWaAP
0.574zosnulé4539 SGWaAP
0.574pobožnosť15475 SGWaAP